Peribahasa Api Kecil Baik Padam

Berikut ini adalah arti dari peribahasa “Api Kecil Baik Padam”


basmilah/perangilah kejahatan tatkala wujudnya masih kecil.


Peribahasa ini biasanya digunakan untuk menggambarkan ajakan untuk menghalau hal-hal buruk ketika masih belum berkembang menjadi kejahatan yang besar.

Peribahasa adalah ungkapan atau kalimat ringkas padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup atau aturan tingkah laku, biasanya mengiaskan maksud tertentu.

Demikian arti peribahasa “Api Kecil Baik Padam”, semoga bermanfaat.